Wat was jouw eerste droom?

13 April 2021

De liefde waar ik in gespecialiseerd ben is die van zelfontplooiing en groei.

Het is mijn levensdoel hier veel tijd aan te besteden en dit doe ik met veel enthousiasme. Het was dan ook een van mijn eerste dromen om er te zijn voor kinderen en jongeren die extra hulp, aandacht en begeleiding kunnen gebruiken! In deze steeds complexer wordende samenleving is dat meer dan welkom! 

De groei van het geluk dat al in je aanwezig is sinds je geboorte, misschien zelfs al aanwezig was voor jouw geboorte, wie zal het zeggen. De levensenergie die onder meer enthousiasme, creativiteit en passie inhoudt! En hoe je met deze kracht kan werken aan zelfontplooiing en een goede balans kan vinden tussen dromen en realiteit. Dat is mijn liefde en droom! 

Het is een beetje cliché om te zeggen dat door de drukte en de snelheid het leven een soort race geworden is waardoor er weinig tijd over blijft voor die zelfontplooiing. Maar daar heb ik een oplossing op gevonden!

Als men al vanaf jonge leeftijd die tools aangereikt krijgt om dan als de tijd daarvoor rijp is te kunnen werken aan die mooie reis van, wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wie kan ik zijn? Heeft het jonge kind daar zonder meer heel veel profijt van en kan het meer tijd besteden aan gelukkig zijn.

In het algemeen delft persoonlijke ontwikkeling het onderspit in deze gehaaste samenleving meerdere cijfers, gebeurtenissen en sociale ontwikkelingen zijn daarvan het voorbeeld. Uitzonderingen zijn er altijd.

Ik zie zelfontplooiing als een pijler van een sterk fundament dat tijdens de opvoeding wordt gelegd. Andere pijlers zijn.  

  • Voorzien in de basisbehoeften. Hoe veilig, mentaal/fysiek/emotioneel is de omgeving waar een kind opgroeit?
  • Bouwen aan zelfstandigheid. Hoe trek het kind zijn/haar plan?
  • Persoonlijke ontwikkeling. Wie wil het kind zijn?
  • Sociale ontwikkeling. Waar is de plek van het kind in de samenleving?

De meeste tijd gaat naar de eerste twee pijlers, ik begrijp dat door de druk van de samenleving er dan minder tijd over blijft voor die persoonlijke ontwikkeling. Of dat de plek in de maatschappij ingenomen wordt zonder er al te veel vragen bij te stellen of die plek wel past bij wie hij of zij is.

Ik ben voorstander om al vroeg te beginnen met het aanleren van een aantal tools die dan op latere leeftijd makkelijker te hanteren zijn. Welke zijn die tools?

  1. Expressie
  2. Communicatie
  3. (Zelf)vertrouwen
  4. Stilte

Deze tools kan het kind dan op latere leeftijd met veel meer gemak inzetten om te zoeken naar, werken aan zelfontplooiing en een voor hem of haar betekenisvolle plek in de samenleving.

Kan jij of jouw kind hier hulp bij gebruiken dan ben ik er graag voor hem of haar!

praktijk

 3680 Maaseik

$

contact

Telefoon: 0456 30 83 84

E-mail: info@kath-walk.com